PANDUAN PINJAMAN

Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai -Pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut :
 
TARIKH BERKUATKUASA MULAI JANUARI 2011
 
Bil         Gaji Bulanan Hakiki (RM)         Kelayakan Pinjaman (RM)
1             6,500 dan ke atas                     450,000
2             5,500 ke 6,499                         420,000
3             4,500 ke 5,499                         400,000
4             3,500 ke 4,499                         380,000
2             3,000 ke 3,499                         320,000
3             2,500 ke 2,999                         280,000
4             2,000 ke 2,499                         255,000
5             1,500 ke 1,999                         205,000
6             1,200 ke 1,499                         168,000
7             1,000 ke 1,199                         130,000
8             800 ke 999                               105,000
9             799 dan ke bawah                     80,000  
 

Tarikh Dikemaskini ( Jumaat, 31 Disember 2010 10:32 )

Pinjaman Perbendaharaan 100%. Kelayakan pinjaman setinggi RM450 ribu. Kadar faedah hanya 4% sepanjang tempoh bayar balik. Pengurusan Pinjaman Perbendaharaan diuruskan oleh pemaju sepenuhnya. Hadiah percuma bernilai RM25 ribu termasuk perabot, yuran guaman, setem duti & sebagainya.Pengurusan "sewa rumah" dikendalikan.

Semak Kelayakan di sini