Dokumen diperlukan untuk pembiayaan mbsb

06/08/2012 15:52

 

  • salinan ic/kad polis (2 salinan disahkan majikan)
  • 3 bulan slip gaji terkini (2 salinan disahkan majikan)
  • salinan muka depan buku bank
  • penyata penyelesaian awal untuk tempoh 1 bulan (jika perlu)
  • surat opsyen persaraan untuk peminjam yang melebihi 56/58 tahun (jika perlu)
(semua dokumen disahkan majikan)