Pakej MBSB Waslah

Pakej MBSB Waslah

 

  • Pembiayaan sehingga RM200,000.00
  • 5.5% kadar tetap*
  • Tempoh pembayaran sehing 20 tahun
  • Berumur 19 tahun ke atas dan tidak melebihi 58 tahun semasa tamat pembiayaan
  • Berjawatan tetap dan gaji pokok RM700 ke atas termasuk elaun tetap
  • Bayaran balik pembiayaan melalui BIRO ANGkasa dan potongan gaji termasuk pembiayaan MBSB tidak melebihi 60%
  • Proses permohonan yang mudah dan cepat
  • Tampa Penjamin
  • Perlindungan Insurans Takaful

*Tertakluk kepada terma dan syarat.