Pakej V1 Malaysia

Pakej V1 Malaysia

 

  • Pembiayan sehingga RM200,000.00
  • 4.90% kadar tetap*
  • Tempoh pembayaran sehingga 20 tahun
  • Berumur 19 tahun ke atas dan tidak melebihi 58 tahun semasa tama pembiayaan
  • Berjawatan tetap dan gaji pokok RM700 ke atas termasuk elaun tetap
  • Bayaran balik pembiayaan melalui BIRO ANGKASA dan potongan gaji termasuk pembiayaan MBSB tidak melebihi 60%
  • Proses permohonan yang mudah dan cepat
  • Tanpa penjamin
  • Perlindungan Insurans Takaful

*Tertakluk kepada terma dan syarat.